ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Over de voorwaarden

1.1
Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen die u als consument doet bij www.dtradingeurope.be en aanverwante websites. U aanvaardt de Algemene Voorwaarden wanneer u een aankoop doet op de Website.

1.2
De overeenkomst wordt gesloten met D trading Europ limited,
company nummer 14433396
en adres Alexander Corniche 15, CT21 5RW Hytrhe.
Bedrijvenregister: Companies house, Crown Way, CF14 3UZ Cardiff, united Kingdom,

1.3
U kunt contact opnemen met onze klantenservice op dtradingeurope@gmail.com.

2. Bestellingen

Wij verkopen uitsluitend aan klanten die als particulier (consument) handelen. Om een aankoop te kunnen doen, moet u volgens de toepasselijke wetgeving het recht hebben om een overeenkomst aan te gaan. Dit betekent dat u ten minste 16 jaar oud moet zijn om met directe betaling te kopen of ten minste 18 jaar oud om op krediet te kopen.

3. Bevestiging van bestelling en levering

3.1
Zodra u uw aankoop hebt voltooid, ontvangt u een automatische bevestigingsmail ("Dank u voor uw bestelling"), waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Deze automatische bevestiging houdt niet in dat er een bindend contract is gesloten.

3.2
Een bindend contract komt pas tot stand wanneer de bestelling is betaald en wij een definitieve betalingsbevestiging sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u de bestelling plaatste ("Uw bestelling is betaald").

3.3
Voordat u de definitieve leveringsbevestiging ontvangt, kan uw bestelling geheel of gedeeltelijk worden geweigerd op grond van afwijkingen in de voorraad, in overeenstemming met ons Fair Practice-beleid, als u ons bij de kassa onjuiste informatie hebt verstrekt of als wij een poging tot fraude vermoeden. In dergelijke gevallen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

4. Prijzen en informatie

4.1
Bij bestelling gelden de prijzen die op het moment van bestelling op de Website vermeld staan. 

4.2
Wij besteden veel zorg aan het vermelden van correcte prijzen, maar als wij desondanks een onjuiste prijs voor een product vermelden of als de informatie over een op de Website vermeld product onjuist is, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen met de juiste prijs. Voordat een leveringsbevestiging is verzonden, is er nog geen bindend contract tot stand gekomen en staat het ons vrij om onze prijzen te corrigeren.

4.3
Indien de prijs of informatie voor een op de Website vermeld product onjuist is en u zich dit realiseerde of had moeten realiseren, zal de prijs of informatie niet van toepassing zijn op de aankoop, zelfs indien u een leveringsbevestiging hebt ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

4.4.
Afbeeldingen op de Website die het product tonen, dienen enkel ter illustratie en het werkelijke product kan lichtjes afwijken als gevolg van verschillende productiebatches, verschillende motormodellen enz. Ook kunnen wij niet garanderen dat alle afbeeldingen op de Website exact hetzelfde uitzien, bijvoorbeeld als gevolg van kleurweergave door het scherm van de computer/telefoon.

5. Betaling

5.1
Wij bieden verschillende betaalmogelijkheden aan, en u kunt kiezen welke betaalmogelijkheid u wilt gebruiken. De mogelijke betaalopties waaruit u kunt kiezen worden altijd getoond bij het afrekenen op de Website en wanneer u uw bestelling plaatst. Afhankelijk van welke optie u kiest, wordt in de kassa aangegeven of er extra kosten zijn.

5.2
Volledige informatie over alle betalingsmogelijkheden en eventuele extra kosten vindt u hier

5.3
Wanneer u een aankoop bij ons doet, sluit u een afzonderlijke betalingsovereenkomst met onze betalingsdienstaanbieder.

Verzending en levering

Leveringsopties

6.1
Wij bieden verschillende leveringsopties, afhankelijk van de bestemming en de gekochte producten. De leveringsopties die wij aanbieden worden altijd getoond in de kassa op de Website. Wij bieden levering aan huis, afhankelijk van waar u woont.

6.2
Om de levering voor u als klant te vergemakkelijken en de impact op het milieu te minimaliseren, proberen wij uw producten altijd in één keer te leveren.

6.3
Als uw bestelling meerdere producten bevat, en een of meer van de producten zijn bij ons niet op voorraad of hebben een langere levertijd, dan kunnen wij de producten zonder extra kosten in meerdere leveringen naar u verzenden.

6.4
Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op leveringen binnen België.

6.5
Alle details over onze leveringsmogelijkheden vindt u hier

Verzendkosten

6.6
Afhankelijk van de producten die u koopt, de verzendoptie die u kiest en het totaalbedrag van uw bestelling, kunnen vrachtkosten van toepassing zijn. De vrachtkosten worden altijd getoond bij het afrekenen wanneer u uw aankoop doet.

6.7
Als u volumineuze artikelen koopt, worden voor deze producten verzendkosten in rekening gebracht. Grote producten zijn altijd gelabeld op de Website.

Levertijd

6.8
De geschatte verwachte leveringsdatum is te vinden in de kassa op de Website en in uw automatische ontvangstbevestiging en kan verschillen afhankelijk van de producten en de leveringsoptie die u kiest. Wij zullen er altijd naar streven uw bestelling binnen de geschatte levertijd te leveren, maar kunnen dit niet garanderen.

Niet opgehaalde pakketten

6.9
U bent verantwoordelijk voor de ontvangst van uw bestelling in overeenstemming met de instructies die u op het moment van bestelling heeft ontvangen.

6.10
Pakketten bij afhaalpunten die niet binnen de aangegeven tijd worden opgehaald, worden naar ons teruggestuurd. Als u voor thuisbezorging heeft gekozen en de instructies voor ontvangst niet opvolgt, bijvoorbeeld omdat u niet thuis bent om uw levering in ontvangst te nemen, zal het pakket aan ons worden geretourneerd.

6.11
In deze gevallen behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen die gelijk zijn aan onze verwerkings- en verzendkosten.

7. Annulerings- en retourrecht

7.1
U hebt geen recht om uw aankoop te annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag dat u, of een persoon namens u, het product dat u op de Website hebt gekocht, hebt ontvangen.

7.2
Daarnaast geven wij u 0 dagen extra recht op retournering. 

Uitzondering voor bepaalde producten

7.3
Voor sommige producten geldt het recht op annuleren of retourneren niet. Dit geldt voor producten die volgens uw instructies zijn vervaardigd (opdruk, of maten voor uw motor) of die anderszins een duidelijk gepersonaliseerd zijn. 

Depreciation of used products

7.4
Bij de uitoefening van uw wettelijke herroepingsrecht hebt u het recht om de verpakking te openen en het product te onderzoeken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan te beoordelen. 

7.5
Indien u na het verstrijken van het recht op annulering of retournering gebruik wenst te maken van de 46 extra dagen retourrecht, volgt u dezelfde procedures als bij het recht op annulering. Houdt u echter rekening met de eisen voor nieuwstaat, originele verpakking en labels zoals vermeld in 7.2.

7.6
Ons retouradres is D trading europe limited, Alexander Corniche 15, CT21 5RW Hytrhe, United kingdom.Garantieclaims

8.1
Als uw product gebreken vertoont, heeft u het recht om dit te reclameren in overeenstemming met de verplichte consumentenbeschermingswetgeving die van kracht is in het land waar u woonachtig bent. U hebt het recht een klacht in te dienen over elk oorspronkelijk gebrek aan het product dat zich voordoet binnen twee jaar na levering van het product (de aansprakelijkheidsperiode). U moet altijd een klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek geconstateerd dient te hebben. Uw recht om bezwaar te maken eindigt na het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijn van twee jaar.

8.2
Als u een claim wilt indienen voor een product, neem dan contact op met onze klantenservice via dtradingeurope@gmail.com 

8.3
Zodra het geclaimde product is beoordeeld en wij hebben vastgesteld dat de claim geldig is, zullen wij u vergoeden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat het defect zal worden verholpen, of dat wij het defecte product door een nieuw zullen vervangen. Als geen van beide opties mogelijk is, hebt u in plaats daarvan het recht om een prijsvermindering te eisen die overeenkomt met het defect of om de aankoop te annuleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.4
Wij wijzen u erop dat wij het recht hebben een klacht te weigeren indien blijkt dat het product volgens de toepasselijke wetgeving geen gebreken vertoont.

9. Aanbiedingen

9.1
Wij kunnen van tijd tot tijd promoties, kortingscodes, geschenken en andere aanbiedingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "Aanbiedingen") organiseren. Dergelijke aanbiedingen zijn alleen geldig voor de periode en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in verband met dergelijke aanbieding. De promotie periode kan niet worden verlengd en in het geval dat de voorraad is uitverkocht tijdens de promotie periode, zullen wij geen soortgelijke vervangende producten aanbieden in plaats van de promotie producten. Aanbiedingen mogen niet worden gecombineerd met andere kortingen of acties - tenzij uitdrukkelijk vermeld op het moment van uw aankoop.

9.2
In geen gevallen moet u zelf een code invoeren of de aanbieding activeren voordat u uw aankoop afrondt om van de aanbieding te kunnen profiteren.

9.3
Als u bestelde producten retourneert, komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor de aanbieding. Dit kan tot gevolg hebben dat u een cadeau moet retourneren of betalen, of dat u niet langer in aanmerking komt voor een bepaalde korting. Als u door een voltooide retourzending niet meer in aanmerking komt voor het cadeau in kwestie en het cadeau niet terugstuurt, zullen wij de waarde van het cadeau aftrekken voordat wij uw geld terugstorten. Als u niet meer in aanmerking komt voor een bepaalde korting, zal deze worden afgetrokken van uw terugbetaling.

10. Fair Practice Policy

10.1
Om bij ons te kunnen winkelen, is dit vereist:

 • u niet probeert te frauderen of anderszins handelt met de intentie om toepasselijke wetten te overtreden;
 • u probeert ons niet te misleiden wat betreft uw identiteit of u valselijk voor te doen als een consument om bij ons te kunnen winkelen
 • u oefent geen ongepaste druk uit en intimideert ons personeel niet wanneer u met ons klantenserviceteam te maken hebt
 • u de intentie hebt om de producten die u bestelt te houden. Dit belet u niet om later van gedachten te veranderen. U behoudt altijd uw wettelijk recht op annulering en uw recht op retour volgens onze algemene aankoopvoorwaarden.

10.2
Inbreuken op dit Fair Practice-beleid omvatten, maar zijn niet beperkt tot

 • frauduleuze pogingen in verband met retourzendingen, zoals het vervangen/vervalsen van labels en prijskaartjes en valse claims van verloren producten,
 • het zich valselijk voordoen als consument om bij ons te kunnen winkelen, maar vervolgens bijvoorbeeld de producten op de markt brengen of doorverkopen in het kader van een zakelijke activiteit
 • het kopen van producten om ze te fotograferen in het kader van een zakelijke activiteit en het vervolgens ten onrechte retourneren van de producten, onder verwijzing naar een recht op annulering of een recht op retournering dat alleen voor consumenten geldt
 • het op ongepaste wijze proberen te beïnvloeden of bedreigen van ons personeel om een uitgebreid retourrecht te verkrijgen in vergelijking met onze verkoopvoorwaarden of dwingend recht; en
 • zeer abnormaal aankoop- en retourgedrag waaruit blijkt dat de klant eerder niet van plan was de bestelde producten te houden.

10.3
Onze beoordeling of u ons Fair Practice-beleid schendt, is gebaseerd op een aantal verschillende factoren, zoals systematisch afwijkend gedrag, samenstelling van de bestelling, bestelfrequentie, retourfrequentie en poging tot ontduiking met valse identiteit.

10.4
Als uw bestelling wordt geweigerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door middel van een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat u bij het plaatsen van uw bestelling hebt opgegeven. Zodra wij u hebben meegedeeld dat wij uw bestelling hebben geweigerd, is de beslissing op u van toepassing, ongeacht uw profiel of e-mailadres. Het is niet toegestaan om te proberen deze beslissing op enigerlei wijze te omzeilen, bijvoorbeeld door te handelen onder de naam van iemand anders, aangezien een dergelijke misleiding op zichzelf al een schending is van het Fair Practice-beleid.

10.5
Ons Fair Practice-beleid belet u niet om uw wettelijk recht op annulering of uw recht op retournering uit te oefenen zodra u een bindende aankoop bij ons hebt gedaan. Ons Fair Practice-beleid kan u in specifieke gevallen echter wel beletten een nieuw contract met ons aan te gaan.

11. Onze verplichtingen

11.1
Als uw product een gebrek vertoont of als de levering vertraging oploopt, zijn wij aansprakelijk voor alle schade die u lijdt als gevolg van het gebrek of de vertraging, in overeenstemming met de verplichte wetgeving voor consumentenbescherming. Wij zijn echter alleen aansprakelijk voor schade als u redelijke stappen hebt ondernomen om uw risico te beperken. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die u door het nemen van redelijke maatregelen had kunnen voorkomen.

11.2
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, zoals oorlog, stakingen, pandemieën of natuurrampen, die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien (Overmacht). Indien wij door overmacht verhinderd zijn onze verplichtingen uit de overeenkomst of deze inkoopvoorwaarden na te komen, hebt u het recht de overeenkomst te herroepen in overeenstemming met de verplichte consumentenwetgeving.

12. Over deze Algemene Voorwaarden

12.1
Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen, maar de Voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan op het moment van uw aankoop zullen altijd van toepassing zijn op die aankoop. Alle wijzigingen zullen worden weergegeven in de laatst gepubliceerde versie van de Aankoopvoorwaarden op de Website. Wijzigingen zullen van kracht worden vanaf het moment dat u de Algemene Voorwaarden hebt aanvaard, d.w.z. wanneer u een nieuwe aankoop doet op de Website.

12.2
Het is belangrijk voor ons om uw rechten als consument te respecteren. Aangezien wij een in United Kingdom gevestigd bedrijf zijn, zullen deze Aankoopvoorwaarden worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de United Kingdom wet. Indien enige bepaling van deze Aankoopvoorwaarden door een rechtbank, autoriteit of alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie met competente jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige delen van die bepaling en alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en afdwingbaar, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. U hebt altijd recht op de verplichte consumentenrechten van het land waar u gewoonlijk verblijft. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden opgevat als een beperking van dergelijke rechten.


De aankoopvoorwaarden werden het laatst bijgewerkt door D trading europe op 1 November 2022.


Privacybeleid

De online winkel D trading Europe limited, op de website D trading Europe limited, bedrijfs-ID 14433396, gebaseerd in United Kingdom, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is D trading Europe Limited, bedrijfs-ID 14433396, gebaseerd in Alexander Corniche 15, CT21 5RW Hytrhe (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: dtradingeurope@gmail.com

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel D trading Europe limited is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website D trading Europe limited in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

 • Webnode AG (online winkel systeem);
 • Verzendbedrijf;
 • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: dtradingeurope@gmail.com

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website D trading Europe, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 1 November 2022

D-trading europe ltd
Alexandra Corniche 15
CT21 5RW Hythe  
info@dtradingeurope.be